torsdag 22 mars 2012

Något om besatthet

Det är så väldigt bra det här namnet jag valde till min blogg. Så mycket olika saker jag intresserar mig för som på ett eller annat sätt, förr eller senare, kan kallas besattheter.

Just nu har mitt skrivande (som under en period varit förvånansvärt intensivt och faktiskt easy-going) gått i stå en smula, till förmån för diverse besattheter.
Ja ja, att jag tittar på f-ing MUPPET TREASURE ISLAND på youtube handlar förstås om det.
Men nog om detta.

Jag har ofta svårt med den där övergången – skrivandet är ju i sig en besatthet, lika stark som något annat. Det snurrar i huvudet, både i bemärkelsen att jag faktiskt blir lätt fysiskt yr av att skriva intensivt, och att saker, fraser, tankar, bilder snurrar i huvudet.
Lite asocial, lätt frånvarande.
Tuggar och tuggar om det nyss skrivna.

Nu har jag nått ett stadium där det finns tillräckligt mycket textmassa och riktning och struktur för att Hur Det Skulle Kunna Bli börjar bli (smärtsamt) tydligt. Häftigt och läskigt.
Så här: ju mer jag skriver, desto tydligare blir det vilka linjer jag prioriterat framför några andra, vad som behöver arbetas mer på, vad som glömts, var de logiska luckorna finns, etcetera.
Bristerna i materialet blir synligare allteftersom jag fyller i de brister som från början helt enkelt är frånvaron av text.
Gör jag mig förstådd?
Det kanske låter besvärligt, men det är ju också häftigt, som sagt, för det som medvetenheten om alla de där bristerna är, är ju att texten FINNS och ÄR PÅVÄG någonstans och kan kallas text.

Och då kanske jag kan få unna mig att glida bort lite, och in i nåt besatt tillstånd?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar