måndag 10 maj 2010

Berlin, första dagen

Sova på S41, i cirkel kring staden. Ostkreutz, Südkreutz, Westend, Prentzlauer Allee och neråt igen. Två och ett halvt varv, väskorna hopkopplade med varandra och med armen. Staden är stilla denna söndag morgon. På S-bahn möts de som ska iväg och de som ännu inte hunnit hem.

Utanför: graffiti och utslagen grönska. Syrenerna blommar. Kastanjerna blommar. De öde trakterna kring spåren är vackra i sin övergivenhet. Här och där hjulspår, tecken på arbete, lämningar av människor. På flera ställen kolonistugeområden. Små små hus, låga träd, vacker grönska. Är detta den vackraste tiden? Ett varmt disigt ljus över staden. En känsla av att också ljuden är mjukare. Fastän det borde vara tvärtom: att allt bäddades in av snön och nu är skarpt. Men inte känslan. Känslan är detta mjuka ljus över husen.

Hur lång tid tar det att bygga en stad? Att bygga upp den igen? Hur länge har dessa tomma områden varit tomma? Hur gammalt är gruset under våra fötter? En järnvägsbro vid Ostkreutz står halv, en del som tycks sparad. I vilket syfte? Som monument?
Intill reser sig ett högt smalt torn med spetsig kupol upptill. Påminner om en gammaldags hjälm med pik uppepå. Ett vattentorn? Från järnvägsbron leder trappor, nu avspärrade. Som alltid: graffiti, glaskross och växtligheten som tränger sig fram överallt. Hur har denna plats en gång sett ut?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar